Nils-Göran Johansson

Olja

Mobil: 0708-570500
tudoart@hotmail.com
www.tudoart.se

Ateljé: Hjälmrydsvägen 9

Bredared
Från Borås/Alingsås-hållet: kör väg 180 och ta av mot Bredared (fr Alingsås vänster vid Sandhults k:a, fr Borås höger vid ”Bredared 6”). I B. kör vänster i fyrvägskorsningen…
Från Fristad: kör till Bredared. I fyrvägskorsningen (Vänga 8 km), ta höger… 
… förbi kyrkan och skolan. Kör 50 och 70. Vid nästa ”50” finns skylten TUDOART på vänster sida vid en gammal busskur. Ta mittemot denna in till höger, till det gula huset på vänster sida. Gott om parkering.
Från Vårgårda-hållet: kör väg 42 och ta av till Vänga. I den skarpa kurvan – ta mot Bredared och följ vägen. Vid skylt Hjortsberg (höger sida) busskur och skylten TUDOART på höger sida: kör in till vänster till det gula huset på vänster sida. Gott om parkering.