Gun Höglind

Måleri och Glaskonst

0730-607074
gun.hoglind@gmail.com

Visning:
Borås
Hemgården (”Balettsalen”)
Ingång via bruna porten på Åsbogatan
Österlånggatan 57,

Visar tillsammans med Anette Andersson, Inga-lill Lodeby och Ulla Jansson