Föreningen

Eva Åberg

 

Föreningen Konstliv Sjuhärad

Välkommen till Föreningen KONSTLIV Sjuhärad, här får du veta allt om vår förening. Du som vill bli medlem läser vidare under rubriken Ny Medlem, där får du all information för att ansöka om medlemskap.

Föreningens syfte och idé:

”Föreningens syfte är att synliggöra och utveckla det lokala konstlivet genom att skapa nya mötesplatser och samtal mellan yrkesverksamma konstnärer och publik.
Föreningen skall stå för hög kvalitet, mångfald och samarbete.”

Bildades 2007

Föreningen KONSTLIV Sjuhärad bildades 2007 av och med konstnärer i Sjuhäradsbygden för att just utveckla det lokala konstlivet och skapa nya mötesplatser och samtal mellan konstnärer och publik. Initiativet kom från medlemmar i KROs Sjuhäradssektion

Möte med konst

Bakgrunden till initiativet var att öka uppmärksamheten för de yrkesverksamma konstnärerna, som är själva grunden för konstlivet i Sjuhäradsbygden.

Framför allt vill vi skapa nya möjligheter för människor att möta konst och konstnärer i bygden.

Bilda nätverk

Viktigt för föreningen är våra nätverk där konstnärerna kan samverka, stödja varandra och tillsammans genomföra olika idéer.

Detta är också ett sätt att göra bygden mer konst- och kulturprofilerat och därmed mer attraktivt för alla konstnärer, inte minst kan det attrahera yngre konstnärer att vilja etablera sig här.

Konstrundan

Det första gemensamma projektet var ”Konstrundan Sjuhärad” som genomfördes 28 – 30 september 2007. Sammantaget öppnade 41 konstnärer upp sina ateljéer, verkstäder och visade sin konst på ett 30-tal platser runt om i Sjuhäradsbygden.
Med en samlingsutställning och vernissage på Ålgården i Borås.

Stort gensvar

KONSTRUNDAN har sedan starten 2007 blivit ett populärt nöje för kultur- och konstintresserade från hela Sjuhäradsbygden. Men också allt oftare attraherar vi en konstintresserad publik långt utanför vår region.

KONSTRUNDAN är ett årligen återkommande evenemang som möjliggörs genom bidrag från Borås Stad, kommunerna i Sjuhäradsbygden och av Västra Götalandsregionen. Även stöd från andra aktörer gör KONSTRUNDAN möjlig och till den publikframgång den blivit. Genom marknadsföring och annonsering är bl a Borås Tidning en viktig bidragsgivare. Men framförallt är det medlemmarna själva som genom engagemang i olika arbetsgrupper möjliggör evenemanget med vernissage, öppna ateljéer, verkstäder och utställningslokaler för en intresserad publik.

KONSTRUNDAN har flera syften; ett är att göra konstnärernas konst tillgänglig för en bredare publik under några dagar. Ett annat är att avdramatisera visningarna genom just ateljébesök. Allt fler söker sig till konstnärernas ateljéer och KONSTRUNDAN blir en utflykt, att åka runt, besöka och lära känna respektive konstnär. Ett populärt sätt att få ökad kunskap om konstnärens idéer, uttryck, tekniker och arbetssätt. Ett annat är naturligtvis att respektive konstnär får en försäljningsmöjlighet under den helg då KONSTRUNDAN sker.

Många konstföreningar och konstklubbar passar också på att besöka konstnärerna i sina ateljéer och verkstäder för att få en helhet och överblick över vad konstnärerna i Borås och Sjuhäradsbygden representerar.

Medlemmarnas idéer

Föreningen bygger sin verksamhet uteslutande på medlemmarnas idéer och gemensamma arbete och insatser.

”Konstens Vecka” är bl a idéer som diskuterats i anslutning till Konstrundan, men vi vill också medverka till att mer experimentella konst- och kulturyttringar etableras i Sjuhäradsbygden.

Ramnaparken som skulpturpark

2012 genomfördes en sommarutställning i den vackra friluftsparken vid Borås Museum tillsammans med Borås Museum och Borås Stad.

Ett trettiotal konstnärer från föreningen visade installationskonst och olika skulpturobjekt. Du kan läsa mer under fliken TIDIGARE UTSTÄLLNING.

Arbetsgrupper

Föreningen har ett antal fristående arbetsgrupper med olika ansvarsområden för att på så vis skapa bättre samordning och effektivitet kring olika evenemang.

Medlemmar

2016 har Föreningen KONSTLIV Sjuhärad totalt 70 medlemmar som representerar Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Bollebygd och Ulricehamn.

Nya medlemmar

Om du vill ansöka om att bli medlem i Föreningen KONSTLIV Sjuhärad kontaktar du föreningens ordförande. (Se under fliken Styrelse.)

A. Vid ansökan ange var i Sjuhäradsbygden du är verksam.
B. Har du fullgjort högre konstnärlig utbildning (konsthögskola), ange vilken.
C.Om nej, ange minst tre av punkterna nedan som du uppfyller (se Medlemskriterier).
D. Vad kan du tänka dig bidra med i föreningen?

Ansökan om medlemsskap ska vara inne senast 1 april (om du önskar delta i konstrundan samma år).

Organisationsnummer

Föreningen KONSTLIV Sjuhärads organisationsnummer är 802437-2560.
Föreningens bankgiro är: 5303-8576

Medlemskriterier

Föreningen skall stå för hög kvalitet, mångfald och samarbete.
Medlem ska vara yrkesverksam konstnär och verksam i Sjuhäradsbygden.

Medlemskriterier, se villkor för utställningsersättning hos Sveriges Konstföreningar:

Fullgjort högre konstnärlig utbildning eller uppfylla minst tre av sex nedanstående punkter:

  1. Genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  2. Deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller konsthall.
  3. Utfört offentlig utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömd tävling.
  4. I egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från statligt organ, landsting eller kommun.
  5. Verk av konstnären som köpts in av inköpskommitté tillhörande stat, landsting, kommun eller museum.
  6. På annat sätt än vad som anges i punkterna 1 – 5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.
    Som högre konstnärlig utbildning räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Konstfack, HDK, Högskolan för Fotografi och Film samt jämförbara utländska högre utbildningar.