Lars Kullander

 

Silversmide

033-41 61 36
lars.kullander@bahnhof.se
www.silversmen.se

Smedja:

Roseniigatan 9

Vägbeskrivning:

Borås
Från Borås centrum
: åk Alingsåsvägen mot Byttorp. Kör under järnvägsbron, genom rondellen och fortsätt rakt upp ca 80 m, sen svagt vänster utmed Ribbingsgatan 2:a gatan vänster= Roseniigatan…
Från Ålgården: ta vänster ut på Getängsvägen. Åk till rondellen. Ta höger, ca 80 m, sen svagt vänster utmed Ribbingsgatan 2:a gatan vänster= Roseniigatan…
Nr 9 gult hus. Parkering även in på gården.