Pedro Santana

main

 

 

 

Skulptur, teckning

033-13 94 37

Visning: Föreningslokalen, Hestra Ringväg 10

Borås
Från Borås: följ väg 180 mot Alingsås. Från rondellen (Bäckeskogsg./Getängsv./Alingsåsv.) – kör drygt 1 km. Ta vänster, Symfonigatan, mot Hestra Midgård. Kör c:a 400 m. Ta höger in på Hestra Ringväg. Kör c:a 450 m. Vänster sida.