Anna Christoffersson

Blandteknik (papperscollage med måleri)

033-27 11 87
0706 76 73 70
Hemsida
achris@telia.com

Ateljé:
Skänstad Skattegården 3
Dalsjöfors (Skänstad)

Vägbeskrivning:

Dalsjöfors
Vid Antikaffären (Storgatan 67): ta mot Skänstad. Kör 450 m. Strax före Skenstaboá: höger sida, långt trästaket, gult hus. Ingång från övre gaveln.
Under Konstrundan 2022 utställes enbart utanför ateljén och i Lusthuset.
Välkommen!
Parkera vid det vita huset mitt emot.