Gun-Britt Holmgren-IvstedtSkulptur

Visning:
Läggargränd 4
507 30 Brämhult
Tel: 0739-782639

Vägbeskrivning:
Motorvägen (R40)  riktning Jönköping avfart Svensgärde/ Kyllared. 3:dje avfarten i 1:a rondellen. Följ Vävlagarg. genom industriområde. Fortsätt framåt på Vävarg, sväng vänster in på Manglarg. Sväng vänster in på Läggargränd. 2:a huset på höger sida.