Gun Höglind

Måleri och Glaskonst

Mail: gun.hoglind@gmail.com
Tel: 0730-607074

Visning:
Borås
Hemgården (”Balettsalen”)
Ingång via bruna porten på Åsbogatan
Österlånggatan 57,

Visar tillsammans med Inga-lill Lodeby och Ulla Jansson