Nina Sinkkonen

Fotografi, teckning

Mobil: 0707-379809
Email: kontaktminlillalott@gmail.com
Hemsida: www.minlillalott.com
Instagram: @minillalott

Visningsadress konstrundan: Kila Kilaberg Berghem

Vägbeskrivning:
Kör 41:an från Kinna, kör mot Varberg. Ca 2 km efter Berghem sväng höger vid skylten Hurtigsberg. Kör över järnvägen och sväng direkt till vänster. Följ vägen ca 500 m och du är framme vid Kilaberg.

Från Björketorp mot Borås, kör 41:an ca 5 km. Sväng höger vid skylten Hurtigsberg. Kör över järnvägsövergången och sväng direkt till vänster. Följ vägen ca 500 m och du är framme vid Kilaberg.