Sponsorer

Huvudsponsorer för Föreningen Konstliv Sjuhärad.

Vi inom föreningen är mycket tacksamma för all den hjälp vi kan få för att upprätthålla föreningens existens och kvalitet. Det är uteslutande genom bidrag i kombination med medlemmarnas egna, personella krafter vi kan erbjuda och arrangera olika evenemang till alla konst- och kulturintresserade. Inte bara inom Sjuhäradsbygden, utan hela regionen.