Ulla Jansson

Måleri, blandteknik

033-12 90 15
0761-801302
Hemsida
ullajansson71@gmail.com

Visning:

Borås
Hemgården 
Österlånggatan 57 (Södra Torget)

Visar tillsammans med Anette Andersson, Inga-lill Lodeby och Gun Höglind